21 ADET (ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMA) S PLAKASI SATIŞI  İHALE İLANI
HaberlerAnasayfa > Haberler > 21 ADET (ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMA) S PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

21 ADET (ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMA) S PLAKASI SATIŞI İHALE İLANI

                                                                                       T.C

ÇUKURCA BELEDİYESİ

21 ADET(ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAŞIMA) S PLAKASI SATIŞI

         İHALE İLANI

08/05/2018 tarihli ve 2018/1 nolu İl Trafik Komisyon Kararına istinaden 30 S 3010-ve 30 S 3030 S plaka serisi olan 21 (yirmi bir)  adet Öğrenci ve Personel Taşıma  kullanıma açılmış olup, 10/09/2019 tarihinde 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü arttırma yöntemi ile ihale edilecektir

1- İhale Çukurca Belediyesi Encümeni tarafından Çukurca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda 10.09.2019 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- Her bir (S) Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminat, ihale gün ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

ARAÇ SIRA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ )

GEÇİCİ TEMİNAT

            %3

İHALE GÜN ve SAATİ

1.

10 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019     Salı saat 09:00

2.

11 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019     Salı saat 09:15

3.

12 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019     Salı saat 09:30

4.

13 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 09:45

5.

14 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 10:00

6.

15 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 10:15

7.

16 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 10:30

8.

17 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 10:45

9.

18 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 11:00

10.

19 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 11:15

11.

20 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 11:30

12.

21 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 11:45

13.

22 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 13:00

14.

23 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 13:15

15.

24 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 13:30

16.

25 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 13:45

17.

26 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 14:00

18.

27 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 14:15

19.

28 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 14:30

20.

29 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 14:45

21.

30 NOLU S PLAKA

10.000,00 TL

300.00 TL

10/09/2019       Salı saat 15:00

3- İhaleye sadece Hakkâri ve Çukurca köyler dâhil olmak üzere Gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. S plaka almaya hak kazandığı takdirde ilgili ihtisas odası Hakkâri servis araçları odası kayıt belgesi esnaf ve sanatkârlar sicil ve tasdiknamesi ile taksi, dolmuş, minibüs servis araçları yönetmenliği hükümlerini yerine getireceğine dair taahhütname verecektir. Servis araçları odası oda kayıt belgesi olmayanlar için kaydın yapılması getirmeyenlere çalışma ruhsatı verilmeyecektir.

4- Geçici teminatlar T.C Ziraat Bankası Çukurca Şubesinde bulunan 12559473/5007 no’lu Çukurca Belediyesi cari hesabına yatırılacaktır.

5- Katılacak her ihale için dosya bedeli olan 200.00 TL (iki Yüz Türk Lirası) Belediye veznesine yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;

·         Katılımcı tarafından ‘’okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim’’ ibaresi imzalı şartname,

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgesi

·         Adres bilgileri formu (en az 3 yıldır Hakkâri, Çukurca ve bağlı köylerde ikamet ettiğini gösterir belge)

·         Tebligat adresini gösterir belge,

·         Vekâletten katılacaklar için imza sirküleri ve yetki belgesi (Noter tasdikli olacak)

·         Çukurca Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge

·         Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

·         Sabıka Kaydı.

·         2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenlerin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

7- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

8- İhaleye katılanlar istenilen belgelerin koyulduğu zarfın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre hazırlayacakları evrakları en geç ihalesine katılmak istedikleri Plakaların ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9- İhale üzerinde kalanlar 15.02.2019 tarihli ve 2018/1 nolu İl Trafik Komisyon kararı ile yürürlüğe giren ‘’ Öğrenci ve Personel Taşıma S Plaka’’ kapsamında çalıştırılacak olup bu yönetmeliğe göre taahhütname vereceklerdir.

10- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                    İLAN OLUNUR.                                       Ensar DÜNDAR

                                                                                                                                     Belediye Başkanı                                                                                                                                                                                     

 

02.09.2019

    

BİZE ULAŞIN

Yeşil Çeşme Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5 Çukurca Belediyesi Çukurca / HAKKARİ
+90 438 511 20 87
+90 438 511 20 87
www.cukurca.bel.tr
info@cukurca.bel.tr