''ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR''
HaberlerAnasayfa > Haberler > ''ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR''

''ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR''

Dünya Sağlık Örgütü 2020 Ocak yılı ayında yeni bir koronavirüs hastalığının varlığına dikkat çekti ve hastalığı COVID-19 olarak isimlendirdi.

Uzun süre tek ülkede sınırlı kalan hastalık oldukça yavaş yayılsa da, bugün 162 civarında ülkeden vaka bildirildi. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, temel bulaşmanın damlacık yoluyla gerçekleştiğini ancak temasla bulaşmanın da mümkün olduğunu gösterdi. Bugün, bir bulaştırıcı kaynağın 2,3 yeni hastaya yol açabildiği Çin’de dahi yeni vaka sayısı ve hastalığın ölümcüllüğü hızla düşmektedir. Ancak hastalık hakkında çeşitli yollardan topluma yayılan hatalı bilgiler toplumsal hayatı, bireylerin psikolojik durumlarını önemli düzeyde etkilemektedir. Alınacak önlemlerin planlanmasında ve uygulanmasında çeşitli risk gruplarında yer alan insanların doğru tanımlanması yararlı olacaktır.  Ayrıca kişisel koruyucu donanımın kullanılmasını önermek yetmemekte, gerekli alanlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların verimli kullanılması yani “takılınca işe yarar olması”, kullanım sonrasında kirli hale gelen yüzeylerinden sakınma, doğru yöntemlerle uzaklaştırma gibi önemli noktaların vurgulanması gerekmektedir. Salgın gibi olağanüstü durumların yönetiminde toplumun ve salgın kontrolü için çalışan sağlık personelinin önemli fiziksel yüklenmeleri de dikkate alınarak şeffaflıkla bilgilendirilmesi psikolojik yüklenmelerini azaltacaktır. Türkiye sınırlarından olası hastalık girişi nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakış açısıyla risk düzeyleri üzerinden önlemleri değerlendirmek amacıyla rehber çalışma yapılmıştır.

- YÜKSEK RİSKLİ ALANLARDA ÇALIŞANLAR

Tanımlanmış COVID-19 hastaları, çıkartı veya biyolojik numuneleriyle temas eden çoğunlukla sağlık çalışanları. Şüpheli vaka karantina oda/binaları, şüpheli vaka değerlendirme laboratuvarları, COVID-19 karantina oda/binaları. İnsan giriş çıkışı kısıtlamaları ve yönetimi. Girişte korunma prensiplerine uyulması, çıkışta el kişisel koruyucu donanımın çıkarılma prensiplerine, el hijyenine uyularak virüs taşımanın engellenmesi. Sıklaştırılmış yüzey dezenfeksiyonu. Negatif basınç alanlarının oluşturulması. Laboratuvarlarda biyolojik tehlike kabinlerinin kullanılması. Damlacık yayılımını ve havada tutunma süresini arttıracak hava akımlarının engellenmesi. Tüm personelin COVID-19, korunma önlemleri, el hijyeni, kişisel koruyucu donanımın kullanılması, uygunluk testi ve çıkarılması konusunda eğitilmesi. Personelin psikolojik ve fiziksel yüklenmelerini dikkate alan iş organizasyonu ve sağlık izleminin planlanması. Tek kullanımlık giysiler kullanılması*. Yüz siperleri veya maskenin kapladığı alan dışında gözleri ve yüzü kapatan geniş, kapalı gözlükler kullanılması*. FFP3 maskelerin kullanılması*. Steril olmayan eldiven kullanılması.

-RİSKLİ ALANLARDA ÇALIŞANLAR

Şüpheli COVID-19 hastalarıyla temas eden, etme olasılığı olan, işi gereği çok sayıda kişiyle karşılaşan sağlık çalışanları, topluma yönelik bakım hizmetleri yürütenler. (Hastaneler, acil servisler, poliklinikler, mülteci toplanma alanları vb.) Sıklaştırılmış yüzey dezenfeksiyonu. El hijyeni konusunda personel eğitimi, el hijyeni için gerekli sabun, akan su, mekan gibi olanakların sürekliliğinin sağlanması. Tüm personelin COVID-19, korunma önlemleri, el hijyeni, kişisel koruyucu donanımın kullanılması, uygunluk testi ve çıkarılması konusunda eğitilmesi. Olası COVID-19 semptomları gösteren personelin durumu hakkında bilgi aktarabileceği hızlı, sakınmasız yolların tanımlanması. Personelin psikolojik ve fiziksel yüklenmelerini dikkate alan iş organizasyonu ve sağlık izleminin planlanması. FFP2 veya FFP3 maskelerin kullanılması. Steril olmayan eldiven kullanılması. Hastaların, hizmet verilenlerin, özellikle öksürük, burun akıntısı yakınması olan kişilerin tek kullanımlık mendil kullanması konusunda eğitilmesi, öksürme ve hapşırma durumunda etrafa damlacık yayılmasına engel olacak biçimde kol dirsek iç yüzüyle perdeleme kullanması konusunda eğitimi.

- DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA ÇALIŞANLAR
 
Yüksek riskli veya riskli olarak tanımlanan alanlar dışında çalışanlar. (Toplum için önerilen önlemlere benzerdir.) Yüzey dezenfeksiyonu. El hijyeni konusunda personel eğitimi, el hijyeni için gerekli sabun, akan su, mekan gibi olanakların sürekliliğinin sağlanması. Tüm personelin COVID-19, korunma önlemleri, el hijyeni konusunda eğitilmesi. Olası COVID-19 semptomları gösteren personelin durumu hakkında bilgi aktarabileceği hızlı, sakınmasız yolların tanımlanması. Personelin, özellikle öksürük, burun akıntısı yakınması olan kişilerin tek kullanımlık mendil kullanması konusunda eğitilmesi, öksürme ve hapşırma durumunda etrafa damlacık yayılmasına engel olacak biçimde kol dirsek iç yüzüyle perdeleme kullanması yani öksürük görgü kuralları konusunda eğitimi. Maske kullanılması gerekliliği tanımlanmamaktadır ancak semptom, öksürük ve hapşırma gibi yakınmaları olanların basit tip yüz maskeleri kullanarak çevrelerindeki kişilerin korunmasına yönelik önlem alabileceği bilinmelidir.
 

NOTLAR

1-. Maske önerilen yüksek riskli ve riskli alanlarda çalışanlar için maskenin takılması, uygunluk testi, kullanımı, çıkarılması bilgisi (FFP1, FFP2, FFP3): Maskelerin doğru seçilmemesi ya da uygun kullanılmaması durumunda, korunuyorum düşüncesindeki personelin sakınmasının azalacağı, dolayısıyla riskinin artacağı unutulmamalıdır. Doğru seçilmeyen, yüze doğru takılmayan, uygun kullanılmayan ve çıkarılmayan maskenin koruyuculuğu tümüyle ortadan kalkabilmektedir. NOTLAR a. Maskenin sızdırmaması için yüzünüzde sakal bulunmamalıdır. b. Maskenize dokunmadan önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın,     maske kirli elle takılmaz, unutmayın. c. Maskenin çenenizin altına oturduğunu kontrol edin. d. Maskenin burun kıskacını uygun basınçla burun şeklinize     uydurun. e. Maskenizin yüzünüze oturduğu alanlarda sızma olmadığını     test edin. i. Derin bir nefes alın, yanaklarınızda sızmayı gösteren içeri     yönlü hava akımı olmamalıdır. ii. Derin bir nefes verin, yanaklarınızda sızmayı gösteren dışarı    yönlü hava akımı olmamalıdır. f. Kullanım sırasında kesinlikle elinizi eldivenli de olsa     maskenin dış yüzeyine sürmeyin, çünkü maskenin dış yüzü    artık “kirli alan” statüsündedir. g. Maske çıkarıldığında elleriniz eldivenli olmalıdır. Maskenizi    çıkartın, bir elinizin avucuna yerleştirin. Bu elinizi sıkarken     eldiveni maskenin içinde kalacağı biçimde çıkartın. İçinde     maske olan eldiven topağını eldivenli avucunuza koyun,     topağın içinde kalacağı biçimde ikinci eldiveninizi çıkartın     ve uygun bir çöpe atın. h. Ellerinizi özenle su ve sabunla yıkayın.

VEYA
2- El hijyeni için alkollü ya da alkolsüz dezenfektan kullanımı el yıkamanın önüne geçmez. Ellerinizi sık yıkamalısınız. Ellerin temiz tutulması önceliklidir. Özenli yıkama için uygulanması gereken işlemlerle ilgili bilgiye birçok kaynaktan ulaşabilirsiniz. El yıkama sonrasında hava püskürten kurutma makinelerinin kullanılmaması gereklidir; ellerinizi tek kullanımlık kağıt havlu parçasıyla kurutun ve uygun bir çöpe atın. Hava püskürtme yoluyla el kurutulması durumunda, damlacıkların oluştuğu ve çevreye 2 metreden fazla yayıldığı unutulmamalıdır.
 
3- Ellerin sık yıkanması nedeniyle oluşabilecek deri zedelenmelerini önleyebilmek için güvenilir el hijyeni ürünlerinin sağlanması gereklidir. Birden çok kişide deri zedelenmesi belirtileri (ellerde kaşıntı ve kuruma, kabuklanma, çatlama gibi) görülüyorsa ürünlerin kullanımdan kaldırılması ve güvenli bir başka ürünün kullanıma alınması gereklidir. Mümkünse her yıkamadan sonra, en azından mesai sonrasında personelin nemlendirici krem kullanılması konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
 
4- İş yerlerinde psikososyal etkilenmeler önemli iş sağlığı konularındandır. Doğru planlanmamış afet müdahalelerinde görevli personelin kısa sürede verimsizleşeceği, bir süre sonra geçici fiziksel yetersizliğe, orta vadede çöküntüye uğrayacağı unutulmamalıdır. Çalışan personelin sürekliliğinin sağlanması için çalışma sırasında kısa dinlenme aralarının tanımlanması ve “zorunlu” kılınması, uzun dinlenme aralarının tanımlanması ve “zorunlu” kılınması gereklidir. Olağanüstü durumlarda artan endişe de dikkate alınarak, özellikle uzun sürelerle ve vardiyalı çalışması gereken personelin alt ve orta düzey yöneticiler  tarafından psikolojik yüklenmeler açısından da değerlendirilmesi yolları tanımlanmalıdır.
 
 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında deneyimli personelimizle tüm çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız.
 

19.03.2020

BİZE ULAŞIN

Yeşil Çeşme Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5 Çukurca Belediyesi Çukurca / HAKKARİ
+90 438 511 20 87
+90 438 511 20 87
www.cukurca.bel.tr
info@cukurca.bel.tr